Home > News > Milan Hladnik: Šolanje in študij profesorja Vidava

Milan Hladnik: Šolanje in študij profesorja Vidava

Date: 18. 1. 2018
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 22. 1. 2018, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Ob nekaterih starejših in nekaterih na novo
pridobljenih podatkih bomo spoznali, v katero osnovno
šolo je hodil profesor Vidav v mladih letih, katere
predmete je imel v gimnaziji in kdo ga je učil
matematiko, fiziko, kemijo in prirodopis. Podobno
bomo videli, katere predmete je vpisal na filozofski
fakulteti, katere izpite je opravil predhodno in kako
sta potekala njegova diploma in doktorat.