Home > News > Jurij Kovič: Bertrand Russell (1872-1970) – življenje in delo

Jurij Kovič: Bertrand Russell (1872-1970) – življenje in delo

Date: 17. 2. 2018
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 19. 2. 2018, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Bertrand Russell, valižanski matematik, logik, filozof,
zgodovinar, nobelovec, velja za enega od utemeljiteljev analitične
filozofije.  Skupaj s svojim učiteljem in sodelavcem A. N. Whiteheadom
je razširil matematično logiko Peana in Fregeja in poskušal
z razširitvijo logike na matematiko učvrstiti temelje matematike.
Pomemben je tudi v filozofiji matematike.