Home > News > Nada Razpet: Konstrukcije samo s šestilom

Nada Razpet: Konstrukcije samo s šestilom

Date: 22. 3. 2018
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 26. 3. 2018, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Orisali bomo življenja glavnih
protagonistov, se seznanili s tremi osnovnimi
konstrukcijami, s katerimi dokažemo
Mohr-Mascheronijev izrek, nadaljevali s
preprostimi konstrukcijami in rešili nekaj
problemov iz knjige Geometria del Compasso
Lorenza Mascheronija iz leta 1901 ter naredili
primerjave s klasičnimi konstrukcijami z ravnilom
in šestilom.