Home > News > Zagovor magisterija: Tomaž Bratanič, Modelska negotovost in izračun tvegane vrednosti

Zagovor magisterija: Tomaž Bratanič, Modelska negotovost in izračun tvegane vrednosti

Date: 9. 4. 2018
Source: Department of Mathematics MSc defense
V torek, 24. 4. 2018, ob 8.30 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.
 

Tomaž BRATANIČ, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Modelska negotovost in izračun tvegane vrednosti« v torek, 24. 4. 2018, ob 8.30 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Karin Cvetko Vah,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • prof. dr. Mihael Perman.