Home > News > Jurij Kovič: H. S. M. Coxeter (1907-2003) - življenje in delo

Jurij Kovič: H. S. M. Coxeter (1907-2003) - življenje in delo

Date: 13. 4. 2018
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 16. 4. 2018, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Coxeter je eden največjih geometrov XX. stoletja.
Zagovarjal je klasičen pristop h geometriji v času, ki je
bil bolj naklonjen "algebraizaciji" geometrije.