Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Boštjan Blažič, Vsote kvadratov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Boštjan Blažič, Vsote kvadratov

Date: 23. 11. 2018
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 29. 11. 2018, ob 14.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Boštjan BLAŽIČ, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Vsote kvadratov« v četrtek, 29. 11. 2018, ob 14.00 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • izr. prof. dr. Primož Moravec (mentor),
  • izr. prof. dr. Sašo Strle.