Home > News > Članek prof. dr. Dušana Repovša s soavtorjema izbran med "Odlične v znanosti 2018"

Članek prof. dr. Dušana Repovša s soavtorjema izbran med "Odlične v znanosti 2018"

Date: 22. 7. 2019
Source: General news
Contractible 3-manifolds and the double 3-space property

Raziskovalni članek avtorjev D. J. Garitya, D. D. Repovša in D. G. Wrighta z naslovom "Contractible 3-manifolds and the double 3-space property", ki je bil objavljen v ugledni reviji Transactions of the American Mathematical Society, je bil izbran med "Odlične v znanosti 2018". Izbor so pripravile članice in člani znanstvenih svetov ved, potrdil pa ga je Znanstveni svet Agencije. Celoten izbor je v pisni obliki predstavljen v Letnem poročilu agencije za leto 2018.

"Odlični v znanosti" je projekt, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS izvaja v okviru promocije znanosti. Namenjen je predstavitvi znanstvenih dosežkov strokovni in splošni javnosti ter spodbujanju povezav med potrebami družbe in rešitvami, ki jih znanost lahko ponudi.

Referenca:  Contractible 3-manifolds and the double 3-space propertyTrans. Amer. Math. Soc. 370:3 (2018), 2039-2055.