Home > News > Prof. dr. Matjaž Konvalinka med prejemniki nagrade Robbins Prize za leto 2019

Prof. dr. Matjaž Konvalinka med prejemniki nagrade Robbins Prize za leto 2019

Date: 7. 12. 2018
Source: General news
Nagrada Ameriškega matematičnega društva (AMS) za raziskovalni članek s področja kombinatorike

Prejemniki nagrade Robbins Prize za leto 2019 so Roger Behrend, Ilse Fischer in Matjaž Konvalinka za članek Diagonally and antidiagonally symmetric alternating sign matrices of odd order, ki je leta 2017 izšel v matematični reviji Advances in Mathematics (Vol. 315, pp. 324-365). V članku so dokazali več kot 30 let staro domnevo o formuli za število diagonalno in antidiagonalno simetričnih matrik z alternirajočim predznakom lihe velikosti.

Matrike z alternirajočim predznakom so kvadratne matrike s členi 1, 0 in -1, katerih predznaki po vrsticah in po stolpcih alternirajo, vsota vsake vrstice in vsakega stolpca matrike pa je enaka 1. Definirala sta jih David Robbins in Howard Rumsey, ko sta se ukvarjala s posplošitvijo determinante. Sredi osemdesetih let je Robbins postavil več domnev za število simetrijskih razredov teh matrik. Domneve so bile dokazane do leta 2006, razen tiste za število diagonalno in antidiagonalno simetričnih matrik z alternirajočim predznakom lihe velikosti, ki je bila dokazana v nagrajenem članku.

Nagrado Davida Robbinsa podeljuje American Mathematical Society vsaka tri leta za raziskovalni članek iz algebre, kombinatorike ali diskretne matematike.