Home > News > Zagovor magisterija: Aleksander Simonič, Greenov izrek o hiperravninah v kompleksnem projektivnem prostoru

Zagovor magisterija: Aleksander Simonič, Greenov izrek o hiperravninah v kompleksnem projektivnem prostoru

Date: 13. 12. 2018
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: četrtek, 20. 12. 2018, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 21. 12. 2018, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/IIII.

 

Aleksander SIMONIČ, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljal magistrski izpit v četrtek,
20. 12. 2018,
ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Greenov izrek o hiperravninah v kompleksnem projektivnem prostoru« pa bo zagovarjal v petek, 21. 12. 2018, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Gregor Cigler,
  • prof. dr. Franc Forstnerič (mentor),
  • izr. prof. dr. Pavle Saksida.