Home > News > Zagovor doktorata: Shun Wang, Strukture ograjenih modrih faz: modeliranje in simulacije

Zagovor doktorata: Shun Wang, Strukture ograjenih modrih faz: modeliranje in simulacije

Date: 13. 2. 2019
Source: Department of Physics PhD defense
V četrtek, 14. februarja 2019, ob 13.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Shun Wang bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Strukture ograjenih modrih faz: modeliranje in simulacije« oz. »Structures of constrained blue phases:modelling and simulation« v četrtek, 14. 2. 2019, ob 13.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19. 

Komisija:

·        prof.dr. Denis Arčon (prodekan),

·        prof.dr. Slobodan Žumer (mentor),

·        izr.prof. dr. Miha Ravnik (somentor),

·        prof. dr. Martin Čopič in

·        doc. dr. Gregor Skačej