Home > News > 1288. sredin seminar: Jasna Horvat: Prisila i ograničenja u istraživačkoj radionici Ars Horvatiana

1288. sredin seminar: Jasna Horvat: Prisila i ograničenja u istraživačkoj radionici Ars Horvatiana

Date: 29. 6. 2019
Source: Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Sreda, 3. julij 2019, od 18:15 do 19:45, predavalnica 2.02, FMF, Jadranska 21, LJ

Predstavitev bo v hrvaščini.

Radionica potencijala književnosti (OULIPO – Ouvroir de littérature potentielle) sa svojim je radom otpočela u drugoj polovici 1960. godine i ostala je aktivna do danas. Začetnici OULIPO-a, Francois Le Lionnais i Raymond Quneau, okupili su matematičare i književnike kako bi istražili umijeće pisanja pod prisilom, odnosno, uz ograničenja proistekla iz kulturne i znanstvene spoznaje. Njihova redovita okupljanja propituju potencijale književnosti kao i drugih umjetnosti, djelatnosti i umijeća, a tekstove objavljuju u poznatoj biblioteci „La Bibliothèque Oulipienne“.

Početkom milenija u Republici Hrvatskoj ostvaruje se autorska praksa Ars Horvatiana (Dubravka Oraić Tolić 2016) razvijena primjenom oulipovskih načela i izgradnjom opusa koji danas broji osam proznih tekstova. Riječ je o osam književnih studijah koje u svom struktrunom i idejnom oblikovanju primjenjuju ograničenja proistekla iz gramatike (Az i Bizarij), matematike (Auron, Alikvot, Vilikon i Vilijun), kemije (Atanor) te društvenih igara (OSvojski). U romanu Alikvot ponuđen je Manifest aksiomatske književnosti i pojašnjenje idejnog koncepta opusa Ars Horvatiana, a u suradničkoj monografiji Ars Andizetum (Horvat, Mijoč i Zrnić 2018) načini njegove primjene u širem kulturnom kontekstu.

Literatura
Horvat, Jasna. 2009. Az. Zagreb: Naklada Ljevak.
Horvat, Jasna. 2009. Bizarij. Zagreb: Naklada Ljevak.
Horvat, Jasna. 2011. Auron. Zagreb: Naklada Ljevak.
Horvat, Jasna. 2012. Vilikon. Zagreb: Naklada Ljevak.
Horvat, Jasna. 2014. Alikvot. Zagreb: Algoritam.
Horvat, Jasna. 2016. Vilijun. Zagreb: Naklada Ljevak.
Horvat, Jasna. 2017. Atanor. Zagreb: Naklada Ljevak.
Horvat, Jasna. 2017. Osvojski. Zagreb: Naklada Ljevak.
Horvat, Jasna; Mijoč, Josipa; Zrnić, Ana. 2018. Ars Andizetum: Riznica projekata kreativne industrije Instituta Andizet. Osijek: Andizet.
Le Lionnais, Francois. 1998. „Lipo: First Manifesto“. Oulipo: a primer of potential literature. Ur. Motte, Warren F., 26−28. Normal: Dalkey Archive Press.
Oraić Tolić, Dubravka. 2016. „Ars Horvatiana“. Vilijun. Horvat, Jasna, 209 –218. Zagreb: Naklada Ljevak.