Home > News > Raziskava Saše Prelovšek Komelj: Sipanje piona in nukleona v kromodinamiki na mreži

Raziskava Saše Prelovšek Komelj: Sipanje piona in nukleona v kromodinamiki na mreži

Date: 30. 7. 2019
Source: General news
Med enajstimi dosežki "Odlični v znanosti 2018" na področju naravoslovja

Med enajstimi dosežki "Odlični v znanosti 2018" na področju naravoslovja je tudi raziskava Saše Prelovšek Komelj : "Sipanje piona in nukleona v kromodinamiki na mreži". Dosežke je izbrala agencija ARRS in jih objavila v svojem letnem poročilu:

http://www.arrs.si/sl/analize/publ/inc/19/ARRS-LP-18.pdf (stran 67)

Opis: Prvo vzbujeno stanja protona predstavlja uganko že od njegovega odkritja leta 1964. Izmerjena masa stanja je namreč mnogo nižja od napovedi večine teoretičnih modelov. Članek teoretično obravnava to stanje neposredno na podlagi osnovne teorije močne interakcije, z simulacijami kromodinamike na mreži. Pri tem avtorji prvič upoštevajo, da stanje razpada preko močne interakcije v proton in pion. Gre za prvo teoretično študijo sipanja protona in piona ab-initio. Izsledki raziskave kažejo na to, da je masa prvega vzbujenega stanja protona nizka zaradi medsebojnega vpliva dveh razpadnih načinov tega stanja.