Home > News > Zagovor magisterija: Klemen Klanjšček, Menjava sporočil med dvema nezaupljivima strankama

Zagovor magisterija: Klemen Klanjšček, Menjava sporočil med dvema nezaupljivima strankama

Date: 10. 9. 2019
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 13. 9. 2019, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Klemen KLANJŠČEK, študent 2. letnika interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa  2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Menjava sporočil med dvema nezaupljivima strankama« v petek, 13. 9. 2019, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Aleksandar Jurišić (UL FRI; mentor),
  • doc. dr. Alen Orbanić,
  • prof. dr. Bojan Orel (UL FRI).