Home > News > Zagovor magisterija: Domen Kren, Interpolacija triangulacij v prostoru z gladkimi ploskvami

Zagovor magisterija: Domen Kren, Interpolacija triangulacij v prostoru z gladkimi ploskvami

Date: 10. 9. 2019
Source: Department of Mathematics MSc defense
V ponedeljek, 23. 9. 2019, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Domen KREN, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa  2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Interpolacija triangulacij v prostoru z gladkimi ploskvami« v ponedeljek, 23. 9. 2019, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Gašper Jaklič (UL FGG; mentor),
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • doc. dr. Žiga Virk (UL FRI).