Home > News > Zagovor zaključne naloge Jure Pollak:Testiranje senzorjev za merjenje zasuka

Zagovor zaključne naloge Jure Pollak:Testiranje senzorjev za merjenje zasuka

Date: 23. 9. 2019
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 26. septembra 2019 ob 14.30. uri v predavalnici F-7, na Jadranski 19.
Jure POLLAK, študent  Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika,1. stopnja,  bo zagovarjal zaključno nalogo  z naslovom Testiranje senzorjev za merjenje zasuka v četrtek, 26. septembra 2019 ob 14.30. uri v predavalnici F-7, na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Tomaž Podobnik,
  • prof. dr. Dean Cvetko,
  • doc. dr. Andreja Šarlah,
  • doc. dr. Aleš Mohorič (mentor) in
  • Peter Kogej  (somentor).