Home > News > Topologija 3D aktivne nematske turbulence ograjene v kapljice

Topologija 3D aktivne nematske turbulence ograjene v kapljice

Date: 27. 9. 2019
Source: General news
Objava v PRX Skupine za fiziko mehkih in delno urejenih snovi

Raziskovalci S. Čopar*, J. Aplinc*, Ž. Kos*, S. Žumer in M. Ravnik so pokazali topologijo tridimenzionalne aktivne turbulence v sferični ograditvi z uporabo numeričnega modeliranja. Delo je uporabilo mezoskopski modelski pristop za opis dinamike aktivnih nematikov -praviloma bioloških kompleksnih tekočin, ki se same poganjajo na osnovi energije iz okolice-. Pokazali so, da se lahko tako kompleksno kaotično dinamiko aktivne turbulence opiše in razloži z izbranimi topološkimi dogodki, katerim so podvrženi topološki defekti, ki se ustvarjajo v snovi. Pokazali so tudi zanimiv nov tip površinsko in volumsko sklopljene dinamike snovi, ki je posledica sklapljanja preko topoloških defektov. Raziskave so temeljile na numeričnih simulacijah, ki so jih izvedli na računalniških gručah in infrastrukturi Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Delo je bilo pravkar objavljeno v reviji Physical Review X in je prispevek k razumevanju novega hitro se razvijajočega področja aktivnih mehkih snovi.

(* avtorji, ki so enako prispevali k delu)

Povezava: LINK