Home > News > Marko Razpet: Ivo Lah in njegova števila

Marko Razpet: Ivo Lah in njegova števila

Date: 4. 11. 2019
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Četrtek, 7. 11. 2019, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Slovenski matematik, statistik, demograf in aktuar
Ivo Lah je najbolj znan po Lahovih številih, ki jih je odkril leta
1955, leta 1958 pa jih je v kombinatoriko vpeljal in po Lahu
poimenoval John Riordan. Ogledali si bomo nekaj primerov,
v katerih se pojavljajo Lahova števila ter Lahovo življenje in delo.