Home > News > Zagovor magisterija: Olivija Grafenauer, Kompleksna števila v geometriji

Zagovor magisterija: Olivija Grafenauer, Kompleksna števila v geometriji

Date: 4. 11. 2019
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 13. 11. 2019, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 14. 11. 2019, ob 8. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Olivija GRAFENAUER, absolventka enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika, bo opravljala magistrski izpit v sredo, 13. 11. 2019, ob 13. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Kompleksna števila v geometriji« pa bo zagovarjala v četrtek, 14. 11. 2019, ob 8. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • doc. dr. Damjan Kobal,
  • doc. dr. Uroš Kuzman (mentor) - vabljen na zagovor,
  • prof. dr. Peter Šemrl.