Home > News > Zagovor magisterija: Mitja Rozman, Razporejanje prilagodljivih ponudb energije z mešanim celoštevilskim linearnim programiranjem

Zagovor magisterija: Mitja Rozman, Razporejanje prilagodljivih ponudb energije z mešanim celoštevilskim linearnim programiranjem

Date: 27. 12. 2019
Source: Department of Mathematics MSc defense
V torek, 31. 12. 2019, ob 8. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Mitja ROZMAN, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Razporejanje prilagodljivih ponudb energije z mešanim celoštevilskim linearnim programiranjem«
v torek, 31. 12. 2019, ob 8. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Sergio Cabello Justo,
  • doc. dr. Alen Orbanić (mentor),
  • dr. Tea Tušar (IJS; somentorica),
  • doc. dr. Aljaž Zalar (UL FRI).