Home > News > Zagovor magisterija: Žiga BRENČIČ, Določanje delujočih kanalov v detektorju obročev Čerenkova pri spektometru Belle II

Zagovor magisterija: Žiga BRENČIČ, Določanje delujočih kanalov v detektorju obročev Čerenkova pri spektometru Belle II

Date: 3. 1. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v ponedeljek, 6. 1. 2020, ob 10.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Žiga Brenčič, študent študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Matematična Fizika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Določanje delujočih kanalov v detektorju obročev Čerenkova pri spektometru Belle II" v pondedeljek, 6. 1. 2020, ob 10.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija: 

prof. dr. Tomaž Prosen

prof. dr. Boštjan Golob (glavni izpraševalec)

prof. dr. Simon Širca

prof. dr. Peter Križan (mentor)

doc. dr. Rok Pestotnik (somentor)