Home > News > Aleš Fidler in Marko Kuralt: Slikovna diagnostika v dentalni medicini - možnosti računalniško podprte analize

Aleš Fidler in Marko Kuralt: Slikovna diagnostika v dentalni medicini - možnosti računalniško podprte analize

Date: 6. 1. 2020
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 8. 1. 2020 od 10h do 11h v 3.06 na Jadranski 21
Velik del diagnostike v dentalni medicine temelji na opazovanju struktur v ustih in prepoznavanju bolezenskih stanj. Klinični pregled dopolnjuje rentgensko slikanje, s katerim je omogočen vpogled v strukture, ki jih s prostim očesom ni mogoče videti. Težava človeške interpretacije videnega je pogosto majhna natančnost in ponovljivost. Preventivni in malo invazivni posegi pa so mogoči le ob bolj natančnih in ponovljivih diagnostičnih metodah. Te metode pa s pridom lahko uporabljamo tudi v in vitro in in vivo raziskavah. V zadnjem času se razvijajo tudi nove slikovne tehnike, s katerimi lahko združujemo slike različnih modalitet in dobimo dodatne informacije.

V prvem delu bodo predstavljene glavne spremembe v ustni votlini, slikovne tehnike ter glavne značilnosti klinične in računalniško podprte analize slik (prof. dr. Aleš Fidler, dr. dent. med.) 
https://www.researchgate.net/profile/Ales_Fidler

V drugem delu bo najprej predstavljen naš zadnji prispevek s področja računalniško podprte analize slik različnih modalitet, v nadaljevanju pa sledi predstavitev idej in možnosti analize na konkretnih primerih. (Marko Kuralt, dr. dent. med.)