Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Kristjan Kostelec, Denotacijska semantika PCF

Zagovor dela diplomskega seminarja: Kristjan Kostelec, Denotacijska semantika PCF

Date: 10. 1. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 22. 1. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Kristjan KOSTELEC, absolvent študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Denotacijska semantika PCF« v sredo, 22. 1. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • doc. dr. Matija Pretnar.