Home > News > Primož Potočnik: Negibne točke avtomorfizmov grafov

Primož Potočnik: Negibne točke avtomorfizmov grafov

Date: 12. 1. 2020
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 14. 1. 2020, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19