Home > News > Poljudna predavanja iz matematike I <3 MAT

Poljudna predavanja iz matematike I <3 MAT

Date: 13. 1. 2020
Source: General news
Fakulteta za matematiko in fiziko vabi na nov cikel poljudnih predavanj "I <3 MAT"!

Matematika je čudovita veda, ki uči razumeti in reševati probleme, obenem pa možganom nudi najboljši trening analitičnega mišljenja. Zato smo se na Oddelku za matematiko FMF v Ljubljani odločili, da organiziramo cikel poljudnih predavanj, namenjenih našim bodočim študentom, dijakom, mentorjem, staršem in vsem, ki želijo (p)ostati matematično fit.

Skupaj s profesorji FMF si bomo zastavljali vprašanja in reševali probleme iz vsakdanjega življenja ter raziskovali, kako nam matematika pri tem pomaga. Obljubljamo, da se boste na vsakem predavanju prepričali, da je z matematiko vse bolj zanimivo, smiselno, predvsem pa lažje.

Prvo izmed predavanj bo v petek, 24. 1. 2020, ob 17.30 na Jadranski 21 v predavalnici 2.05. Na predavanju bo Barbara Drinovec Drnovšek predstavila "Krivulje, ki napolnijo prostor". Predavanje je del Mafijskega vikenda, zato mu bo ob 18.30 sledilo še fizikalno predavanje Alojza Kodreta z naslovom "Kaj je čas? Če sploh je." Vljudno vabljeni, da obiščete obe.

Ostala predavanja v sklopu letošnjega cikla "I<3 MAT" bodo

- četrtek, 27. 2. 2020, ob 18.00, Jure Kališnik: "Neevklidska geometrija",

- četrtek, 26. 3. 2020, ob 18.00, Primož Potočnik: "Kombinatorične konfiguracije"

- četrtek, 23. 4. 2020, ob 18.00, Damjan Kobal: "Lepota in uporabnost geometrije"

Ta predavanja bodo vpredavalnici 2.02 na Jadranski 21.