Home > News > Nada Razpet: Gotska okna in islamski vzorci

Nada Razpet: Gotska okna in islamski vzorci

Date: 13. 1. 2020
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Četrtek, 16. 1. 2020, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Ogledali si bomo razvoj gotskih obokov,
oken in rozet. Izračunali bomo lego listov in
središč krogov, ki sestavljajo rozeto. Na koncu
pa se bomo sprehodili še skozi nekatere osnovne
islamske vzorce in iskali njihove simetrije.