Home > News > Zagovor magisterija: Miha Šifrer, Mere tveganja

Zagovor magisterija: Miha Šifrer, Mere tveganja

Date: 30. 1. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: petek, 31. 1. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 31. 1. 2020, ob 10. uri oziroma po izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Miha ŠIFRER, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljal magistrski izpit v petek, 31. 1. 2020,
ob 9. uri
v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Mere tveganja« pa bo zagovarjal istega dne ob 10. uri
oziroma po izpitu v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • prof. dr. Marko Petkovšek.