Home > News > Zagovor magisterija: Stella FORŠČEK, Detektorji v brahiterapiji

Zagovor magisterija: Stella FORŠČEK, Detektorji v brahiterapiji

Date: 7. 2. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 28. 2. 2020, ob 14.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Stella Foršček, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Biofizika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom "Detektorji v brahiterapiji" v petek, 28. 2. 2020, ob 14.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija:

- prof. dr. Tomaž Prosen

- prof. dr. Peter Križan (glavni izpraševalec)

- doc. dr. Tomaž Podobnik

- doc. dr. Andrej Studen (mentor)

- asist. dr. Gregor Kramberger