Home > News > Marko Razpet: Figarova števila

Marko Razpet: Figarova števila

Date: 26. 2. 2020
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Četrtek, 27. 2. 2020, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Obravnavali bomo nekaj števil
iz znanega Mozartovega dela v luči matematične
teorije. Pri tem bomo spoznali nekatere manj
znane definicije posebnih števil.