Home > News > Jurij Kovič: Linearna algebra - zgodovina, teorija, uporabe

Jurij Kovič: Linearna algebra - zgodovina, teorija, uporabe

Date: 4. 3. 2020
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Četrtek, 5. 3. 2020, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Prikazali bomo razvoj osnovnih konceptov
linearne algebre ter si ogledali nekaj primerov
njenih številnih uporab.