Home > News > Zagovor magisterija: Eva MARKELJ, Simulacije dvofaznih tokov s površinsko napetostjo z metodo hidrodinamike zglajenih delcev

Zagovor magisterija: Eva MARKELJ, Simulacije dvofaznih tokov s površinsko napetostjo z metodo hidrodinamike zglajenih delcev

Date: 12. 3. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 13. 3. 2020, ob 10.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19

Eva Markelj, študentka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Jedrska tehnika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom: "Simulacije dvofaznih tokov s površinsko napetostjo z metodo hidrodinamike zglajenih delcev" v petek, 13. 3. 2020, ob 10.15 v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Komisija:

- prof. dr. Tomaž Prosen

- prof. dr. Simon Širca (glavni izpraševalec)

- doc. dr. Simon Čopar

- prof. dr. Iztok Tiselj (mentor)

- dr. Matej Tekavčič (somentor)