Home > News > Seminar ZMZ - odpoved

Seminar ZMZ - odpoved

Date: 10. 3. 2020
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Četrtek, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar

Seminarja iz zgodovine matematičnih znanosti

do preklica ne bo.