Home > News > Obvestilo o načinu in organizaciji pedagoškega procesa na UL FMF in odprtju stavb

Obvestilo o načinu in organizaciji pedagoškega procesa na UL FMF in odprtju stavb

Date: 13. 3. 2020
Source: General news

V skladu z usmeritvijo resornega ministrstva in rektorata se do preklica na Univerzi v Ljubljani prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omeji osebne stike pri vseh ostalih aktivnostih (kjer je to mogoče) in uporabi druge oblike komunikacije (e-pošta, videokonference in sestanki, telefonska komunikacija...). Stiki med zaposlenimi in študenti ter zunanjimi partnerji naj se omejijo na najmanjšo možno mero.

Kot smo vas že obvestili, smo začeli z izvajanjem pedagoškega dela na daljavo. Navodila so objavljena in bodo še sproti dopolnjevana na spletni strani: https://www.fmf.uni-lj.si/si/racunalniski-center/predavanje-na-daljavo/

Predavanja bomo izvedli z redno tedensko objavo zapiskov, vnaprej pripravljenega posnetka ali v živo, pri čemer se bomo držali rednega urnika. Pri vajah je namesto popolnega izvajanja v živo morda primernejša kombinacija slednjega z domačimi nalogami. Pisne seminarske izdelke naj študenti oddajo do dogovorjenega roka; način predstavitev seminarjev bomo dorekli v prihodnjih dneh. Podrobnejša tehnična in druga navodila vam bosta posredovala predstojnica OF in predstojnik OM. Tisti, ki boste pri izvedbi ali pri pripravi na izvedbo potrebovali tehnično pomoč, to sporočite skrbnikom studijskih programov.

Za ta namen smo kupili licence za konferenčni sistem Zoom.us. Za licenco kontaktirajte Blaža Jesenka (blaz.jesenko@fmf.uni-lj.si).

Vodstvo UL FMF je sprejelo določene usmeritve glede organizacije izvedbe pedagoškega dela, s katerimi vas bosta seznanila predstojnika oddelka. 

Na UL FMF bodo v naslednjem tednu stavbe zaprte za študente in zunanje obiskovalce, vendar bodo receptorji prisotni od 7.00 do 15.00 ure, ko se bo zagotavljalo nujno opravljanje dela strokovnih služb in vodstva UL FMF. Lokacija AGO (Pot na Golovec 25) bo zaprta. Knjižnice UL FMF ne bodo obratovale.

Delo strokovnih služb UL FMF bo okrnjeno, delo se bo izvajalo delno v obliki dela od doma in delno v obliki fizične prisotnosti na UL FMF. Prosimo vas, da nujne stvari uredite po elektronski pošti in po telefonu.

Prosimo vas, da spremljate informacije, ki vam jih posredujemo po elektronski pošti (preverjajte tudi nezaželeno pošto), jih objavljamo na spletnih straneh UL FMF.