Home > News > Podaljšanje ukrepov v zvezi s koronavirusom do vključno 13. 4. 2020

Podaljšanje ukrepov v zvezi s koronavirusom do vključno 13. 4. 2020

Date: 20. 3. 2020
Source: General news
Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel sklep v zvezi z ukrepi proti koronavirusu.

Do vključno 13. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabe drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020. 

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 13. 4. 2020.