Home > News > Jure Slak: Konstrukcija brezmrežnih diskretizacij na površinah (2. del)

Jure Slak: Konstrukcija brezmrežnih diskretizacij na površinah (2. del)

Date: 7. 4. 2020
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 8. 4. 2020, od 10h do 11h preko sistema Zoom

Seminar bo od 10:15 dalje na tej povezavi.

Brezmrežne metode, ki rešujejo enačbe v močni obliki, potrebujejo dovolj regularno distribucijo točk za dobro pogojene diskretizacije linearnih operatorjev. Na enem izmed lanskih seminarjev smo si ogledali nekaj obstoječih algoritmov za konstrukcijo primernih diskretizacij v notranjosti domen. Od takrat so se pojavili novi algoritmi, tako da si bomo najprej ogledali napredek na področju. Poleg diskretizacije notranjosti, pa za uspešno reševanje potrebujemo tudi diskretizacijo roba domene. Tako si bomo pogledali obstoječe pristope za konstrukcijo diskretizacij na robovih in pospošili algoritem za konstrukcijo diskretizacij v notranjosti na parametrično podane površine. Pokazali bomo tudi nekaj teoretičnih lastnosti algoritma in si ogledali delovanje na praktičnih primerih.