Home > News > Zagovor magisterija: Miha Avsec, Kubične krivulje v kriptografiji

Zagovor magisterija: Miha Avsec, Kubične krivulje v kriptografiji

Date: 6. 5. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: torek, 12. 5. 2020, ob 10. uri preko videokonference v programu ZOOM. Zagovor magistrskega dela: torek, 12. 5. 2020, ob 12. uri preko videokonference v programu ZOOM.

 

Miha AVSEC, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljal magistrski izpit v torek, 12. 5. 2020,
ob 10. uri preko videokonference v programu ZOOM, magistrsko delo z naslovom »Kubične krivulje v kriptografiji« pa bo zagovarjal
istega dne ob 12. uri preko videokonference v programu ZOOM.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Anita Buckley (mentorica),
  • pred. mag. Matjaž Praprotnik (FIŠ; somentor) - vabljen na zagovor,
  • izr. prof. dr. Pavle Saksida,
  • izr. prof. dr. Emil Žagar.