Home > News > Marjeta Knez: Prostori C^1 super-zlepkov nad mešanimi mrežami (2. del)

Marjeta Knez: Prostori C^1 super-zlepkov nad mešanimi mrežami (2. del)

Date: 12. 5. 2020
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 13. 5. 2020, od 10h do 11h preko sistema Zoom

Seminar bo od 10:15 dalje na tej povezavi.

Zlepke dveh spremenljivk običajno definiramo nad pravokotnimi domenami (kot tenzorske produkte zlepkov ene spremenljivke) ali nad triangulacijami, pri čemer je zožitev zlepka na vsak trikotnik triangulacije polinom dveh spremenljivk skupne stopnje največ n. Razdelitev domene na trikotnike in štirikotnike imenujemo mešana mreža. Na seminarju bo predstavljeno, kako lahko s pomočjo ideje izogeometrične analize definiramo prostore zlepkov nad mešanimi mrežami. Spoznali bomo konstrukcijo C^1 super-zlepkov poljubne stopnje n>= 5, ki so dvakrat zvezno odvedljivi v točkah mreže. Predstavljen prostor je posplošitev znanega Argyrisovega prostora super-zlepkov stopnje 5 na poljubno stopnjo n ter na mešane mreže. Zlepki so enolično določeni preko interpolacijskega problema, ki bo razložen v predstavitvi. Njihova uporabnost bo prikazana na primerih aproksimacije funkcij ter na primeru reševanja biharmonične PDE enačbe. 

 

Vse člane seminarja bi opozoril na online serijo predavanj E-NLA https://sites.google.com/view/e-nla/home, kjer so vsako sredo ob 16h zanimiva predavanja priznanih predavateljev iz numerične linearne algebre.

Lep pozdrav,
Bor Plestenjak