Home > News > Zagovor magisterija: Katarina Černe, Konstrukcija geometrijsko zveznih parametričnih ploskev

Zagovor magisterija: Katarina Černe, Konstrukcija geometrijsko zveznih parametričnih ploskev

Date: 5. 6. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 10. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 11. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Katarina ČERNE, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljala magistrski izpit v sredo, 10. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Konstrukcija geometrijsko zveznih parametričnih ploskev« pa bo zagovarjala v četrtek, 11. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. David Dolžan,
  • izr. prof. dr. Marjetka Knez (mentorica),
  • prof. dr. Bor Plestenjak.

Glede na trenutne smernice se magistrski izpit in zagovor magistrskega dela izvede brez publike!