Home > News > Zagovor magisterija: Domen Balantič, Uporaba modelov ARIMA in GARCH za modeliranje tržišča kriptovalut in razvoj trgovalne strategije

Zagovor magisterija: Domen Balantič, Uporaba modelov ARIMA in GARCH za modeliranje tržišča kriptovalut in razvoj trgovalne strategije

Date: 5. 6. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 12. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Domen BALANTIČ, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Uporaba modelov ARIMA in GARCH za modeliranje tržišča kriptovalut in razvoj trgovalne strategije« v
petek, 12. 6. 2020, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Dejan Lavbič (UL FRI; mentor),
  • prof. dr. Sandi Klavžar,
  • doc. dr. Žiga Virk (UL FRI).

 

Glede na trenutne smernice se zagovor magistrskega dela izvede brez publike!