Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Neumann, Cauchyjeva metoda za izračun integralov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Matej Neumann, Cauchyjeva metoda za izračun integralov

Date: 9. 6. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 19. 6. 2020, ob 11.00 uri v predavalnici F5 na Jadranski 19/I.

 

Matej NEUMANN, absolvent študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Cauchyjeva metoda za izračun integralov« v petek, 19. 6. 2020, ob 11.00 uri v predavalnici F5 na Jadranski 19/I.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe (mentor),
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • izr. prof. dr. Marjetka Knez.

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.