Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Urša Zrimšek, Algoritmi za prepoznavanje ročno napisanih števk

Zagovor dela diplomskega seminarja: Urša Zrimšek, Algoritmi za prepoznavanje ročno napisanih števk

Date: 10. 6. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 19. 6. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici F5 na Jadranski 19/I.

 

Urša ZRIMŠEK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Algoritmi za prepoznavanje ročno napisanih števk« v petek, 19. 6. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici F5 na Jadranski 19/I.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe,
  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • izr. prof. dr. Marjetka Knez (mentorica).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.