Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Meglić, Metuljev učinek

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Meglić, Metuljev učinek

Date: 23. 6. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 1. 7. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Tadej MEGLIĆ, absolvent študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Metuljev učinek« v sredo, 1. 7. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • doc. dr. George Mejak,
  • izr. prof. dr. Jasna Prezelj (mentorica).

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.