Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Laura Guzelj Blatnik, Nevronske mreže z vzvratnim razširjanjem napak v funkcijskem programskem jeziku

Zagovor dela diplomskega seminarja: Laura Guzelj Blatnik, Nevronske mreže z vzvratnim razširjanjem napak v funkcijskem programskem jeziku

Date: 24. 6. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 1. 7. 2020, ob 13.00 uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

 

Laura GUZELJ BLATNIK, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Nevronske mreže z vzvratnim razširjanjem napak v funkcijskem programskem jeziku« v sredo, 1. 7. 2020, ob 13.00 uri v predavalnici 2.03 na Jadranski 21/II.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • asist. dr. Aljaž Osojnik (IJS; somentor),
  • doc. dr. Matija Pretnar,
  • prof. dr. Ljupčo Todorovski (UL FU; mentor).

 

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.