Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Kolenc, Analiza odziva potrošnikov na Brexit s pomočjo metode tekstovnega rudarjenja v programu R

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jan Kolenc, Analiza odziva potrošnikov na Brexit s pomočjo metode tekstovnega rudarjenja v programu R

Date: 3. 7. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 7. 7. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Jan KOLENC, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Analiza odziva potrošnikov na Brexit s pomočjo metode tekstovnega rudarjenja v programu R« v torek, 7. 7. 2020, ob 13. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Marjetka Knez,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Tjaša Redek (UL EF; mentorica).

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.