Home > News > Zagovor magisterija: Michel Adamič, Časovno digitalni pretvornik visoke ločljivosti na čipu Xilinx Zynq-7010

Zagovor magisterija: Michel Adamič, Časovno digitalni pretvornik visoke ločljivosti na čipu Xilinx Zynq-7010

Date: 3. 7. 2020
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 9. 7. 2020, v predavalnici F1 na Jadranski 19

Michel Adamič, študent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Fizika, smer Fizika kondenzirane snovi, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom "Časovno digitalni pretvornik visoke ločljivosti na čipu Xilinx Zynq-7010" v četrtek, 9. 7. 2020, v predavalnici F1 na Jadranski 19.


Komisija: 

- prof. dr. Tomaž Prosen

- prof. dr. Boštjan Golob (glavni izpraševalec)

- doc. dr. Dušan Ponikvar

- izr. prof. dr. Rok Pestotnik (mentor)

- izr. prof. dr. Andrej Trost (somentor)