Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Megušar, Izrek Monskega

Zagovor dela diplomskega seminarja: Vid Megušar, Izrek Monskega

Date: 7. 7. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 15. 7. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

Vid MEGUŠAR, absolvent študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Izrek Monskega« v sredo, 15. 7. 2020, ob 9.30 uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • izr. prof. dr. Jaka Smrekar,
  • izr. prof. dr. Sašo Strle (mentor).

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.