Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Resnik, Model Black-Litterman in optimizacija donosa portfelja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tim Resnik, Model Black-Litterman in optimizacija donosa portfelja

Date: 13. 7. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 15. 7. 2020, ob 14. uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

 

Tim RESNIK, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Model Black-Litterman in optimizacija donosa portfelja« v sredo, 15. 7. 2020, ob 14. uri v predavalnici P.02 na Jadranski 21/pritličje.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • doc. dr. Alen Orbanić.
Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.