Home > News > Zagovor magisterija: Jaka Gubanc, Posplošene baricentrične koordinate

Zagovor magisterija: Jaka Gubanc, Posplošene baricentrične koordinate

Date: 14. 7. 2020
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: četrtek, 16. 7. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 17. 7. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Jaka GUBANC, absolvent enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika, bo opravljal magistrski izpit v četrtek, 16. 7. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Posplošene baricentrične koordinate« pa bo zagovarjal v petek, 17. 7. 2020, ob 9. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.          

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • doc. dr. Klemen Šivic,
  • izr. prof. dr. Aleš Vavpetič,
  • izr. prof. dr. Emil Žagar (mentor) - vabljen na zagovor.

Glede na trenutne smernice so na izpitu in zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.