Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Ozebek, Upravljanje podjetij na osnovi vrednosti: primer podjetja Petrol

Zagovor dela diplomskega seminarja: Eva Ozebek, Upravljanje podjetij na osnovi vrednosti: primer podjetja Petrol

Date: 30. 7. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 11. 8. 2020, ob 14. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Eva OZEBEK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Upravljanje podjetij na osnovi vrednosti: primer podjetja Petrol« v torek, 11. 8. 2020, ob 14. uri v predavalnici 3.04
na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • doc. dr. Matjaž Črnigoj (UL EF; mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.
Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.