Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Tina Bertok, Slučajne matrične igre

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tina Bertok, Slučajne matrične igre

Date: 7. 8. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 11. 8. 2020, ob 15. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Tina BERTOK, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Slučajne matrične igre« v torek, 11. 8. 2020, ob 15. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • asist. dr. Gregor Šega (somentor),
  • doc. dr. Matija Vidmar.
Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidatka, komisija in največ štirje gosti.