Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Mehle, Boltzmann-Gibbsova porazdelitev denarja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tjaša Mehle, Boltzmann-Gibbsova porazdelitev denarja

Date: 31. 7. 2020
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 11. 8. 2020, ob 16. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Tjaša MEHLE, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Boltzmann-Gibbsova porazdelitev denarja« v torek, 11. 8. 2020, ob 16. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • izr. prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • doc. dr. Matija Vidmar (mentor).

Glede na trenutne smernice so na zagovoru prisotni kandidat, komisija in največ štirje gosti.